Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2020 | t. 23 | No 4

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Polish scholarly magazines Biblioteka Warszawska [Warsaw Library] (1841–1914) and Ateneum (1876– 1901) devoted a quite a lot of attention to recent discoveries in the field of ancient history, cultural history and descriptions of foreign countries. This article discusses materials on the ancient Middle East published in both of these periodicals.

Go to article

Authors and Affiliations

Leszek Zinkow
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article examines the representations of Marshal Józef Piłsudski, his collaborators and political allies in two satirical magazines published in Wielkopolska in the interwar period. While the liberal Pręgierz Poznański [The Poznań Pillory] (1928–1929) took a moderately critical view of Piłsudski, the nationalist Pokrzywy [Nettles], which appeared in the 1930s nineteen thirties, brimmed with vitriol against the whole Piłsudski establishment (collectively dubbed 'The Sanation').

Go to article

Authors and Affiliations

Olaf Bergmann
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article analyzes the editoral and thematic structure of Polish school ephemera on the basis of seventeen single-issue publications of this kind published in Poland’s eastern voivodships in the interwar period. The author traces the origin of the texts and the process of its composition (gathering and selection of materials, editorial revisions, technical issues), examines the themes and tries to assesses the participation of students and teachers as well as the cooperation of the local community in each project. Finally, she reassesses of the role and the objectives of such publications.

Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Zimnoch
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Over the last three decades the German Bauer Media empire has systematically invested in the Polish media market. Due to a well-devised business strategy Bauer Media Group not only have built up a strong market position but continued to expand despite the global decline of the print industry. While successfully broadening its offer to new readers, the company managed to hold on to its key segments, i.e. women’s press, entertainment and TV magazines, teen and computer magazines. This article examines Bauer Media’s presence in Poland since 1991. It combines an outline history of its Polish operations with a close analysis of the company’s key market expansion decisions, quantitative transformations of its print offer and its response to the new, more digital and more social, media environment.

Go to article

Authors and Affiliations

Olga Dąbrowska-Cendrowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article examines the process of opening datasets accumulated by public institutions, and its impact on the rise of new types of journalism, in particular data journalism.

Go to article

Authors and Affiliations

Bogdan Fischer
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Rzeczy Piękne [Beautiful Things] (1918–1932) was a monthly publication of the Adrian Baraniecki Municipal Industrial Museum in Cracow. Among its distinctive features were a sophisticated graphic layout and eye-catching initials. The latter are remarkable for one more reason. While decorative initials are usually associated with of book design, it is rare to find a set of artistic ornaments commissioned specially for a periodical. This study has shown that the initials owe their distinct character not only to the ideas of the arts and crafts association Warsztaty Krakowskie [Cracow Workshops] but also to an original and attractive technique of composition.

Go to article

Authors and Affiliations

Magdalena Koziak-Podsiadło
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article attempts to examine and define the functions and character of the periodicals and other press publications of Polish Eastern Borderlands community functioning in the structures of the Polish war refugees and post-war political emigration in the West. The author presents the origins and the various phases of its history, including the phase of its inexorable decline. In a series of concise individual profiles the article covers all printed materials that can be classified as the press publications of the Polish Eastern Borderlands community.

Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Gotowiecki
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The Vladimir Lenin Steelworks and other state-owned enterprises in Nowa Huta, the eastern district of Cracow, ran a number of holiday centres all over Poland and encouraged their staff to spend their leave in those places with their family members and colleagues. This form of organized leisure was also promoted by the press. So for example Głos Nowej Huty, a weekly issued by the Workers’ Council of the VL Steelworks, published articles showing the attractions and, occasionally, problems of individual holiday homes. At the same time readers were encouraged to file in their application in good time. The publicity contributed to the success of this type of organized leisure — the number of people who took up this offer increased year on year throughout that period.

Go to article

Authors and Affiliations

Agnieszka Chłosta-Sikorska

Instructions for authors

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

This page uses 'cookies'. Learn more