Details

Title

VISUALIZATION OF MULTIDIMENSIONAL DATA IN PURPOSE OF QUALITATIVE CLASSIFICATION OF VARIOUS TYPES OF COAL / WIZUALIZACJA WIELOWYMIAROWYCH DANYCH W CELU KLASYFIKACJI JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0091

×