Details

Title

Integration of Stream Sediment Geochemical and Aster Data for Porphyry Copper Deposit Exploration in Khatun Abad, North West of Iran / Integracja geochemicznych danych o osadach dennych oraz danych pozyskanych z systemu aster do poszukiwań geologicznych w rejonie złóż miedzi porfirytowej w khatun abad, w północno-zachodniej części iranu

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0003

×