Report a problem related to object:

The Polish ‘flux’ (A Review of Piotr Bogalecki, Wiersze-partytury w poezji polskiej neoawangardy. Białoszewski – Czycz – Drahan – Grześczak – Partum – Wirpsza [ Poems-Musical scores in the Poetry of the Polish Neo-avantgarde: Białoszewski – Czycz – Drahan – Grześczak – Partum – Wirpsza], Series „Awangarda/rewizje”, Kraków 2020)

*Fields marked with an asterisk are required to complete

This page uses 'cookies'. Learn more