Details

Title

Joint Theory of Thermal Work for Heating Zone of Coke, Coke-Gas and Gas-Fired Cupolas (based on theory of heat exchangers of H. Le Chatelier)

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2010

Issue

No 4 December

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Date

2010

Identifier

DOI: 10.2478/v10172-010-0006-4 ; ISSN 1733-3490

Source

Archives of Metallurgy and Materials; 2010; No 4 December

References

Glinkow M. (1959), Osnowy obszczej tieorii pieczej. ; Schack A. (1957), Der industrielle wrmebergang. ; Kreith F. (1980), Basic heat transfer. ; Ochęduszko S. (1967), Termodynamika stosowana. ; Hobler T. (1968), Ruch ciepła i wymienniki. ; Kitajew B. (1945), Tiepłoobmien w szachtnych pieczach. ; Kitajew B. (1966), Tiepłoobmien w domiennoj pieczi. ; Marienbach L. (1954), Intensyfikacija wagranocznogo procesja. ; Michard J. (null), Étude du haut fourneau. Cahier II. Bilan thermique et echange de chaleur. ; Podrzucki C. (1976), Metalurgia i odlewnictwo żeliwa. ; Longa W. (2007), O błędach w interpretacji i zastosowaniu równania B. I. Kitajewa do obliczania wysokości strefy podgrzania żeliwiakach koksowych, Artykuł dyskusyjny Prz. Odl, 1-2, 20. ; Longa W. (2010), Calculating the optima mount of air blast into coke cupola furnaces - cold blast with normal amount of oxygen (solving the 100 years old issue of theory and practice of cupola process, Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association, 1-2, 8. ; Longa W. (2010), Calculation of height and structure of melting zone of coke cupolas, Archives of Metallurgy and Materials, 55, 3, 669. ; Czyżewski M. (1958), Metalurgia żeliwa. ; Czyżewski M. (1951), Podstawowe wzory Jerzego Buzka, charakteryzujące pracę żeliwiaka, Przegląd Odlewnictwa, 4, 98. ; Piwowarsky E. (1961), Hochwertiges Gusseisen (Grauguss). ; Podrzucki C. (1963), Zagadnienie wydajności żeliwiaka na tle przebiegających w nim procesów spalania koksu i topienia metalu. Zeszyty Naukowe AGH nr 68, Metalurgia i odlewnictwo, 10. ; Krzeszewski R. (1968), Zależność pomiędzy procesem spalania koksu w żeliwiaku, jego wydajnością i optymalna ilością dmuchu. ; Longa W. (2006), Zone Balances of the Coal Exchange between Charge Coke and Cupola Gases. Giessereiforschung, International Foundry Research, 58, 1, 56. ; Podrzucki C. (1982), Piece i urządzenia metalurgiczne stosowane w odlewnictwie. ; Szargut J. (1975), Termodynamika.
×