Details

Title

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Українська термiнологiя i сучаснiсть (Kijów, 22-24 kwietnia 2015)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2015

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0037-6744

Source

Slavia Orientalis; 2015; No 4
×