Details

Title

„ŻYCIE SERCA”. DUCH–DUSZA–CIAŁO I RELACJA JA–TY W LITERATURZE I KULTURZE ROSYJSKIEJ XX-XXI WIEKU, pod red. M. Cymborskiej-Lebody, A. Gozdek, R. Rybickiej, J. Tarkowskiej, M. Ułanek, Seria Rossica Lublinensia VII, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, ss. 487.

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2015

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0037-6744

Source

Slavia Orientalis; 2015; No 4
×