Details

Title

Aleksander Kiklewicz. TZW. CZŁONY PRZYŁĄCZONE A STATUS REFERENCYJNY WYPOWIEDZI, [w:] PODSTAWOWE STRUKTY ZDANIOWE WSPÓŁCZESNYCH JĘZYKÓW SŁOWIAŃSKICH: BIAŁORUSKI, BUŁGARSKI, POLSKI, red. Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazur- ski, 2010, s. 345–362

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×