Details

Title

Łódzkie studia o polskim baroku („Acta Universitasis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014, z. 3 (25): Studia nad literaturą baroku, pod redakcją Małgorzaty Mieszek i Marcina Bauera)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2015

Issue

No 6

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identifier

ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2015; No 6
×