Details

Title

„Conturbare cave, non est placare suave…”. Wizerunek świętego Jana Kantego według powieści historycznej „Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik” J. I. Kraszewskiego

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2015

Issue

No 6

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identifier

ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2015; No 6
×