Details

Title

„Mercucio dead!”. Swoboda i kompromisy Henryka Sienkiewicza na przełomie lat 1870–1880

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2015

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2015; No 2
×