Details

Title

Deus ex machina, czyli o doświadczeniu fonografii w poezji Stanisława Barańczaka / DEUS EX MACHINA, OR THE EXPERIENCE OF PHONOGRAPHY IN THE POETRY OF STANISŁAW BARAŃCZAK

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2013

Issue

No 4-5

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/v10273-012-0082-3 ; ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2013; No 4-5
×