Details

Title

Norwidowska etyka twórcy i jej odbicie w dyskusji nad paradygmatem romantyzmu. Dwie interpretacje / Cyprian Kamil Norwid’s Idea of the Moral Character of the Artist and its Impact on Debates About the Romantic Paradigm: Two Interpretations

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2013

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/v10273-012-0061-8 ; ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2013; No 2
×