Details

Title

CZY PAN COGITO ROZMYŚLA O SEKSIE? CIELESNOŚĆ, PŁCIOWOŚĆ I EROTYZM W TWÓRCZOŚCI ZBIGNIEWA HERBERTA (PRELIMINARIA) / Is Mr Cogito Thinking About Sex ? Corporeality , Sexuality and Eroticism in Zbigniew Herbert’s Writings (Preliminaries)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2013

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/v10273-012-0055-6 ; ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2013; No 1
×