Details

Title

The Influence of Nitrogen Inertisation on Graham’s Ratio Value

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2021

Volume

vol. 66

Issue

No 2

Affiliation

Świerczek, Lucjan : Central Mining Institute, Department of Mining Aerology, 1 Gwarków Sq., 40-166 Katowice, Poland

Authors

Keywords

mining ; fire hazard ; Graham’s ratio ; inertisation

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

197-211

Publisher

Committee of Mining PAS

Bibliography

[1] S. Bajic, S. Muller, M. Gido, Oxygen deficiency in Graham’s Ratio evaluation. Proceedings of Coal Operators’ Conference, University of Wollongong, 314-320 (2020).
[2] D. Brady, The influence analytical techniques and uncertainties in measurement have on the assessment of underground coal mine atmospheres. Proceedings of the Queensland Mining Industry Health and Safety Conference, 1-11 (2007).
[3] D. Brady, Problems with Determining Oxygen Deficiencies in Ratios Used for Assessing Spontaneous Combustion Activity. Aziz Coal Operators’ Conference, 209-216 (2008).
[4] D. Cliff, The ability of current gas monitoring techniques to adequately detect spontaneous combustion. Brisbane Coal Conference, 26-28 (2005).
[5] J. Cygankiewicz, Ocena rozwoju ognisk samozagrzewania na podstawie precyzyjnej analizy chemicznej prób powietrza kopalnianego. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa 14, 505-513 (1996).
[6] A . Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo C.H. Beck (2008).
[7] P . Mackenzie-Wood, J. Strang, Fire gases and their interpretation. The Mining Engineer (1990).
[8] D.W. Mitchell, Mine Fires: Prevention Detection and Fighting. Third Edition, 82-83 (1996).
[9] R . Moraru, G. Babut, Oxygen deficiencies interpretation for use in ratios assessing spontaneous combustion activity. Revista Minerol 3 (2010).
[10] S . Muller, L. Ryan, J. Hollyer, S. Bajic, Review of oxygen deficiency requirements for Graham’s ratio. Proceedings of the 17th Coal Operators’ Conference, University of Wollongong, 382-390 (2017).
[11] S .K. Ray, R.P. Singh, N. Sahay, N.K. Varma, Assessing the status of sealed fire in underground coal mines. Journal of Scientific & Industrial Research 63, 579-591 (2003).
[12] Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
[13] S . Słowik, L. Świerczek, Ujemne i zawyżone wartości wskaźnika Grahama. Przegląd Górniczy 12, 98-105 (2014).
[14] S . Słowik, L. Świerczek, Przedział wiarygodności wskaźnika Grahama. Przegląd Górniczy 12, 49-61 (2015).
[15] N . Szlązak, K. Piergies, Inertyzacja zrobów ścian zawałowych. Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Górnictwo – perspektywy i zagrożenia 7 (2018).
[16] S . Trenczek, Ocena stanu zagrożenia pożarem endogenicznym, na podstawie temperatury zrobów wyznaczonej metodą gazów istotnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo 258, 363-375 (2003).
[17] S. Trenczek, Ocena zagrożenia pożarami endogenicznymi pokładów węgla kamiennego i sposoby jego zapobiegania. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej (2010).

Date

2021.06.28

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/ams.2021.137456
×