Details

Title

Coalification as a Process Determining the Methane Adsorption Ability of Coal Seams

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2021

Volume

vol. 66

Issue

No 2

Affiliation

Dutka, Barbara : Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences, 27 Reymonta Str.,30-059 Krakow, Poland ; Godyń, Katarzyna : Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences, 27 Reymonta Str.,30-059 Krakow, Poland

Authors

Keywords

coal bed methane ; degree of coalification ; petrography ; adsorption capacity

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

181-195

Publisher

Committee of Mining PAS

Bibliography

[1] B. Dutka, K. Godyń. Predicting variability of methane pressure with depth of coal seam. Przemysł Chemiczny 97 (8), 1344-1348 (2018). DOI: https://doi.org/10.15199/62.2018.8.20
[2] C. Gao, D. Liu, Z. Li, Y. Cai, Fluid Performance in Coal Reservoirs: A Comprehensive Review Geofluids, 2021 Article ID 6611075, 33 (2021). DOI: https://doi.org/10.1155/2021/6611075
[3] T .A. Moore. Coalbed methane: A review. International Journal of Coal Geology 101, 36-81 (2012). DOI: https://doi.org/10.1016/j.coal.2012.05.011
[4] https://www.cire.pl, accessed: 01.04.2021
[5] H . Paszcza. Ocena stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem parametrów jakościowych i warunków zalegania w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk. 83, 147-162 (2012).
[6] Raport roczny o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego. Praca zbiorowa pod kierunkiem dr. hab. inż. Józefa Kabiesza. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2019 (2018).
[7] R . Kandiyoti, A. Herod, K. Bartle, T. Morgan, Chapter 2 – Solid fuels: Origins and characterization. Solid Fuels and Heavy Hydrocarbon Liquids. Thermal Characterization and Analysis, Second Edition, Elsevier Science (2017).
[8] M. M. Mohanty, B.K. Pal, Sorption behaviour of coal for implication in coal bed methane an overview. International Journal of Mining Science and Technology 27 (2), 307-314 (2017). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2017.01.014
[9] B. Dutka, CO2 and CH4 sorption properties of granular coal briquettes under in situ states. Fuel, 247, 228-236, (2019). DOI: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.03.037
[10] K. Godyń, B. Dutka, M. Chuchro, M. Młynarczuk, Synergy of Parameters Determining the Optimal Properties of Coal as a Natural Sorbent. Energies 13 (8), 1967 (2020). DOI: https://doi.org/10.3390/en13081967
[11] K. Czerw, P. Baran, J. Szczurowski, K. Zarębska, Sorption and Desorption of CO2 and CH4 in Vitrinite-and Inertinite- Rich Polish Low-Rank Coal. Natural Resources Research 30 (3), 1-14 (2020). DOI: https://doi.org/10.1007/ s11053-020-09715-2
[12] S. Kędzior, Accumulation of coal-bed methane in the south-west part of the Upper Silesian Coal Basin (southern Poland). International Journal of Coal Geology 80, 20-34 (2009). DOI: https://doi.org/10.1016/j.coal.2009.08.003
[13] Y . Cheng, H. Jiang, X. Zhang, J. Cui, C. Song, X. Li, Effects of coal rank on physicochemical properties of coal and on methane adsorption. International Journal of Coal Science & Technology 4 (2), 129-146 (2017). DOI: https://doi.org/10.1007/s40789-017-0161-6
[14] K. Godyń, B. Dutka, The impact of the degree of coalification on the sorption capacity of coals from the Zofiówka Monocline. Archives of Mining Sciences 63 (3), 727-746 (2018). DOI: https://doi.org/10.24425/12369
[15] E. Stach, M.-Th. Mackowsky, M. Teichmuller, G.M. Taylor, D. Chandra, R. Teichmuller, Stach’s Textbook of Coal Petrology; Gebruder Borntraeger: Berlin/Stuttgart, Germany (1982).
[16] M. Manecki, M. Muszyński (red.), Przewodnik do petrografii. Kraków, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne (2008).
[17] M. Skiba, M. Młynarczuk. Estimation of Coal’s Sorption Parameters Using Artificial Neural Networks. Materials 13 (23), 5422 (2020). DOI: https://doi.org/10.3390/ma13235422
[18] Y . Gensterblum, A. Merkel, A. Busch, B.M. Krooss, High-pressure CH4 and CO2 sorption isotherms as a function of coal maturity and the influence of moisture. International Journal of Coal Geology 118, 45-57 (2013). DOI: https://doi.org/10.1016/j.coal.2013.07.024
[19] K. Godyń A. Kožušníková, Microhardness of Coal from Near-Fault Zones in Coal Seams Threatened with Gas- Geodynamic Phenomena, Upper Silesian Coal Basin, Poland. Energies 12 (9), 1756 (2019). DOI: https://doi. org/10.3390/en12091756
[20] C. Laxminarayana, P. Crosdale, Role of coal type and rank on methane sorption characteristics of Bowen Basin, Australia coals. International Journal of Coal Geology 40 (4), 309-325 (1999). DOI: https://doi.org/10.1016/ S0166-5162(99) 00005-1
[21] D. Prinz, W. Pyckhout-Hintzen, R. Littke, Development of the meso- and macroporous structure of coals with rank as analyzed with small angle neutron scattering and adsorption experiments. Fuel 83 (4-5), 547-556 (2004). DOI: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2003.09.006
[22] J. Dubiński, M. Turek, Szanse i zagrożenia rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce (Opportunities and Threats of Coal Mining in Poland). Wiadomości Górnicze 11, 626-633 (2012).
[23] P. Dutta, S. Bhowmik, S. Das, Methane and carbon dioxide sorption on a set of coals from India. International Journal of Coal Geology 85 (3-4), 289-299 (2011). DOI: https://doi.org/10.1016/j.coal.2010.12.004
[24] W . Gabzdyl, Geologia złóż węgla: Złoża świata. Warszawa: Polska Agencja Ekologiczna (1994).
[25] https://www.geoportal.pgi.gov.pl, accessed: 12.12.2020
[26] Z. Dembowski, General Information on the Upper Silesian Basin. Prace Instytutu Geologicznego 61, 9-22 (1972) [in Polish with English abstract]
[27] J. Jureczka, Nowe dane o charakterystyce litostratygraficznej kontaktu serii paralicznej i górnośląskiej serii piaskowcowej karbonu zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Materiały XI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski. Wyd. AGH, Kraków (1988).
[28] A . Kotas, Z. Buła, J. Jureczka, Problematyka podziału litostratygraficznego Górnośląskiej serii piaskowcowej karbonu GZW w świetle zasad kodeksu stratygraficznego. In: XI Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski. AGH Kraków, Poland, 55-61. 30 (1988).
[29] M. Sivek, M. Dopita, M. Krůl, M. Čáslavský, J. Jirásek, Atlas of Chemical-Technological Properties of Coals in the Czech Part of the Upper Silesian Basin. 31 pp. Vysoká Škola Báňská – Technical University of Ostrava, Ostrava (2003).
[30] L. Hýlová, J. Jureczka, J. Jirásek, M. Sivek, J. Hotárková, The Petřkovice Member (Ostrava Formation, Mississippian) of the Upper Silesian Basin (Czech Republic and Poland). Int. J. Coal Geol. 106, 11-24 (2013). DOI: https://doi.org/10.1016/j.coal.2013.01.004
[31] J. Jirásek, S. Opluštil, M. Sivek, M.D. Schmitz, H.A. Abels, Astronomical forcing of Carboniferous paralic sedimentary cycles in the Upper Silesian Basin, Czech Republic (Serpukhovian, latest Mississippian): New radiometric ages afford an astronomical age model for European biozonations and substages. Earth-Science Reviews 177, 715-741 (2018). DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.12.005
[32] Z . Klika, J. Serenčíšová, A. Kožušníková, I. Kolomazník, S. Študentová, J. Vontorová, Multivariate statistical assessment of coal properties. Fuel Process. Technol. 128, 119-127 (2014). DOI: https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2014.06.029
[33] UN ECE. International Classification of In-Seam Coals; ECE UN: Geneva, Switzerland; UN: New York, NY, USA, (1995).
[34] S. Hao, W. Chu, Q. Jiang, X. Yu, Methane adsorption characteristics on coal surface above critical temperature through Dubinin – Astakhov model and Langmuir model. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 444, 104-113 (2014). DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2013.12.047
[35] K . Probierz, M. Marcisz, A. Sobolewski, Rozpoznanie warunków geologicznych występowania węgla koksowego w rejonie Jastrzębia dla potrzeb projektu „Inteligentna Koksownia”. Biuletyn PIG 452, 245-256 (2012).
[36] D. Guo, X. Guo, The influence factors for gas adsorption with different ranks of coals. Adsorption Science & Technology 36 (3-4), 904-918 (2017). DOI: https://doi.org/10.1177/0263617417730186

Date

2021.06.28

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/ams.2021.137455
×