Details

Title

Caulking of Goafs Formed by Cave-in Mining and its Impact on Surface Subsidence in Hard Coal Mines

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2021

Volume

vol. 66

Issue

No 1

Affiliation

Kowalski, Andrzej : Central Mining Institute, 1 Gwarków Sq., 40-166 Katowice, Poland ; Białek, Jan : Silesian University of Technology, 2A Akademicka Str., 44-100 Gliwice, Poland ; Rutkowski, Tadeusz : PGG S.A. KWK Ruda, Ruda Śląska, Poland

Authors

Keywords

mining ; caulking of goafs ; surface subsidence ; exploitation coefficient

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

85-100

Publisher

Committee of Mining PAS

Bibliography

[1] J. Białek, Opis nieustalonej fazy obniżeń terenu górniczego z uwzględnieniem asymetrii wpływów końcowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (1), 1991.
[2] J. Białek, Algorytmy i programy komputerowe do prognozowania deformacji terenu górniczego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2003.
[3] Y. Jiang, R. Misa, K. Tajduś, A. Sroka, A new prediction model of surface subsidence with Cauchy distribution in the coal mine of thick topsoil condition. Archives of Mining Sciences 65 (1), 147-158 (2020), doi: 10.24425/132712
[4] S. Knothe, Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej. 1984 Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
[5] A. Kowalski, Deformacje powierzchni terenu górniczego kopalń węgla kamiennego. 2020 Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice.
[6] H . Kratzsch Bergschadenkunde, 2008 Deutscher Markscheider-Verein e.v., Bochum.
[7] M. Mazurkiewicz, Z. Piotrowski, Grawitacyjne podsadzanie płytkich zrobów zawiesiną popiołów lotnych w wodzie. Ochrona Terenów Górniczych 66, 6-8 (1984).
[8] M. Mazurkiewicz, Technologiczne i środowiskowe aspekty stosowania stałych odpadów przemysłowych do wypełniania pustek w kopalniach podziemnych. Zeszyty Naukowe AGH, Górnictwo nr 152, (1990).
[9] T. Niemiec, Porowatość zrobów a współczynnik eksploatacyjny. Sbornik referatu XVIII, Konference SDMG, 161- 167 (2011).
[10] W . Piecha, S. Szewczyk, T. Rutkowski, Ochrona powierzchni dzielnicy Wirek w świetle dokonanej i prowadzonej podziemnej eksploatacji górniczej. Przegląd Górniczy (2) 55-66, (2019).
[11] Z . Piotrowski, M. Mazurkiewicz, Chłonność doszczelnianych zrobów zawałowych. Górnictwo i Geoinżynieria 30 (3), 37-45 (2006).
[12] F. Plewa, Z. Mysłek., G. Strozik, Zastosowanie odpadów energetycznych do zestalania rumowiska skalnego. Polityka Energetyczna XI (1), 351-360 (2008).
[13] P. Polanin, A. Kowalski, A. Walentek, Numerical simulation of subsidence caused by roadway system. Archives of Mining Sciences 64 (2), 385-397 (2019), doi: 10.24425/1286090
[14] E . Popiołek, Z. Niedojadło, P. Sopata, T. Stoch, Możliwości wykorzystania pogórniczych niecek obniżeniowych do oszacowania objętości pustek w zrobach poeksploatacyjnych. (2014).
[15] T. Rutkowski, Ocena wpływu podsadzania zrobów zawałowych na obniżenia powierzchni terenu w warunkach górnośląskiego zagłębia węglowego. Główny Instytut Górnictwa, praca doktorska, Katowice, 2019.
[16] R. Ślaski, Warunki zatapiania kopalni „Morcinek”. Materiały konferencyjne SITG Oddział Rybnik. Ochrona środowiska na terenach górniczych podziemnych i odkrywkowych zlikwidowanych zakładów górniczych w subregionie zachodnim województwa śląskiego, (2010).
[17] Subsidence Engineers’ Hand book, National Coal Board Mining Department, 1975.
[18] A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny (1). Statystyki podstawowe, StatSoft Polska, 2006, Kraków.
[19] P. Strzałkowski, Doszczelnianie zrobów zawałowych a deformacje powierzchni terenu. Materiały Konferencyjne Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN , 27-40 (1995).
[20] D .N. Whittaker, D.J Reddish, Subsidence. Occurrence, Prediction and Control, 1989 Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo.
[21] J . Zhang, Q. Sun, N. Zhou, J. Haiqiang, D. Germain., S. Abro, Research and application of roadway backfill coal mining technology in western coal mining area. Arab J. Geosci. (9:558), 1-10 (2016).
[22] H . Zhu, F. He, S. Zhang, Z. Yang, An integrated treatment technology for ground fissures of shallow coal seam mining in the mountainous area of southwestern China a typical case study. Gospodarka Surowcami Mineralnymi- Mineral Resources Management (34), 119-138 (2018), doi: 10.24425/118641
[23] J. Zych, R. Żyliński, P. Strzałkowski, Wpływ doszczelniania zrobów zawałowych na wielkość deformacji powierzchni. Materiały Konferencji naukowo-technicznej II Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, 307-311 (1993).

Date

2021.04.08

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/ams.2021.136694

Source

Archives of Mining Sciences; 2021; vol. 66; No 1; 85-100
×