Details

Title

Experimental Verification of the State of Stress in Load Bearing Cables in a Hoisting Installation Due to Random Misalignments and Irregularities of the Guide Strings

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2021

Volume

vol. 66

Issue

No 1

Affiliation

Wolny, Stanisław : AGH University of Science and Technology, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland

Authors

Keywords

dynamics ; mining ; hoist installation ; randomness

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

57-68

Publisher

Committee of Mining PAS

Bibliography

[1] F . Matachowski, PhD thesis, Opracowanie kryteriów projektowania wybranych elementów nośnych naczynia wydobywczego. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland (2011).
[2] S. Wolny, F. Matachowski, Operating Loads of the Shaft Steelwork – Conveyance System dne to Ranchon Irregularities of the Guiding Strings. Arch. Min. Sci. 55 (3), 589-603 (2010).
[3] S. Wolny, Wybrane problemy wytrzymałościowe w eksploatacji górniczych urządzeń wyciągowych. Monografia. Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, Nr 20, Kraków (2003).
[4] M. Płachno, Metoda dynamiczna badań stanu zmienności naprężeń w cięgnach naczyń wyciągowych powodowanego nierównościami torów prowadzenia. In monograph: Transport szybowy 2007, Wydawnictwo KO MAG, Gliwice, II , 51-60 (2007).
[5] M. Płachno, Mathematical model of transverse vibrations of a high-capacity mining skip due misalignment of the guiding tracks in the hoisting shaft. Arch. Min. Sci. 63 (1), 3-26 (2018).
[6] D . Fuchs, H. Noeller, Untersuchungen an Haupttraggliedern hochbeanspruchter Fördermittel. Sonderabdruck aus Glückauf 124 (9), 512-514 (1998).
[7] M. Płachno, Z. Rosner, Możliwości wczesnego wykrywania procesów zmęczeniowych w cięgnach naczyń wyciągów górniczych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, Wydanie Specjalne, 241-246 (1997).
[8] S. Wolny, Interactions in mechanical systems due to random inputs on the example of a mine hoist. International Education & Research Journal, Engineering 1 (5), 70-74 (2015).
[9] S. Wolny, Displacements in mechanical systems due to random inputs in a mine hoist installation. Engineering Transactions 65 (3), 513-522 (2017).
[10] S. Wolny et al., Research work, Opracowanie kryteriów oceny konstrukcji nośnej naczyń górniczych wyciągów szybowych w aspekcie przedłużenia okresu bezpiecznej eksploatacji. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, AGH University of Science and Technology, Kraków (2003) (unpublished).
[11] A . Pieniążek, J. Weiss, A. Winiarz, Procesy stochastyczne w problemach i zadaniach. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków (1999).
[12] V.A. Sretlickij, Slucajnye kolebanija mechaniceskich system. Moskva: Masinostroenie (1976).
[13] S. Wolny, Loads experienced by load-bearing components of mine hoist installations due to random irregularities and misalignments of the guide strings. Journal of Machine Construction and Maintenance 3 (110), 79-86 (2018).
[14] S. Wolny, S. Badura, Wytrzymałość cięgien nośnych górniczego naczynia wydobywczego. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture 34 (64), 149-158 (2017).
[15] S. Kawulok, Oddziaływanie zbrojenia szybu na mechanikę prowadzenia naczynia wyciągowego. Prace GIG, Katowice (1989).
[16] Przepisy górnicze „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 99, poz. 1003 z 2005 r. Nr 80, poz. 695 oraz z 2007 r. Nr 249, poz. 1853, pkt 1.2 Naczynia wyciągowe” (2004).

Date

2021.04.08

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/ams.2021.136692

Source

Archives of Mining Sciences; 2021; vol. 66; No 1; 57-68
×