Details

Title

Innovative Technology of Tight Liquidation of Workings on the Example of the Wieliczka Salt Mine

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2021

Volume

vol. 66

Issue

No 1

Affiliation

Gonet, Andrzej : AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland ; Stryczek, Stanisław Antoni : AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland

Authors

Keywords

salt mine ; water hazard ; safety pillar ; Wieliczka

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

3-12

Publisher

Committee of Mining PAS

Bibliography

1] M. Cała, A. Stopkowicz, M. Kowalski, M. Blajer, K. Cyran, K. d’Obyrn, Stability analysis of underground mining openings with complex geometry. Studia Geotechnica et Mechanica 38, 1, 25-32 (2016).
[2] K . d’Obyrn, K. Brudnik, Results of hydrogeological monitoring in ‘Wieliczka’ Salt Mine after closing water inflow in transverse working Mina, level IV (Wyniki monitoringu hydrogeologicznego w Kopalni Soli „Wieliczka” po zamknięciu dopływu wody w poprzeczni Mina na poz. IV). Mining Review (Przegląd Górniczy) 6, 90-96 (2011).
[3[ K . d’Obyrn, Possible way of protecting Jakubowice chambers in ‘Wieliczka’ Salt Mine (Możliwości zabezpieczenia komór Jakubowice w Kopalni Soli „Wieliczka”). Mining and Geoengineering (Górnictwo i Geoinżynieria), Yearly 35, 2, 171-182 (2011).
[4] D . Flisiak, K. Cyran, Geomechanical parameters of miocene rock salt (Właściwości geomechaniczne mioceńskich soli kamiennych). Geological Bulletin of the Polish Geological Institute (Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego) 429, 43-49 (2008).
[5] A . Garlicki, A. Gonet, S. Stryczek, Reinforcement of saline rock mass on the example of the salt mine Wieliczka. Proc. of the 2001 ISRM Intern. Symposium Frontiers of Rock Mechanics and Sustainable Development in the 21st Centry Beijing, China., A.A. Balkema Publishers, 581-583 (2001).
[6] A . Garlicki, Z. Wilk, Geological and hydrogeological background of water breakdown at level IV in ‘Wieliczka’ Salt Mine (Geologiczne i hydrogeologiczne tło awarii wodnej na poziomie IV kopalni soli Wieliczka). Geological Review (Przegląd Geologiczny) 41, 3, 183-192 (1993).
[7] A . Gonet, S. Stryczek et al., Patent PL 170267 of 29.11.1996. Method of filling empty voids in the rock mass (Sposób wypełniania pustych przestrzeni górotworu).
[8] A . Gonet, S. Stryczek, A. Garlicki, W. Brylicki, Protection of Salt Mines against Water Inflow Threat on the Example of Wieliczka Salt Mine. 8th World Symposium Hague, Elsevier 1, 363-368 (2000).
[9] S. Stryczek et al., Patent PL 171213 of 28.03.1997. Mixture for filling and sealing empty spaces in the rock mass (Mieszanina do wypełniania i uszczelniania pustych przestrzeni górotworu).
[10] S. Stryczek, A. Gonet, Selection of slurries for reinforcing saline rock mass (Dobór zaczynów do wzmacniania górotworu solnego). Conference proceedings ‘Restoring usability value to mining areas. Old mines – new perspectives’ (Materiały konferencyjne pt. Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym. Stare kopalnie – nowe perspektywy), PAN -IGSMiE, Kraków, 327-335 (2001).

Date

2021.04.08

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/ams.2021.136688

Source

Archives of Mining Sciences; 2021; vol. 66; No 1; 3-12
×