Details

Title

Conformal and empirical transformation between the PL-ETRF89 and PL-ETRF2000 reference frames using the new adjustment of the former Polish I class triangulation network

Journal title

Advances in Geodesy and Geoinformation

Yearbook

2021

Volume

vol. 70

Issue

No 2

Affiliation

Kadaj, Roman : Rzeszów University of Technology, Rzeszów, Poland

Authors

Keywords

European reference frames ; empirical transformation ; interpolation grid ; network adjustment ; 3D Helmert transformation

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

article no. e05

Publisher

Commitee on Geodesy PAS

Bibliography

Balcerzak, J. (1994). Odwzorowanie Gaussa-Krügera w szerokiej 12° strefie dla obszaru Polski. IX Szkoła Kartograficzna. Komorowo, 10–14.10.1994.

Bosy, J. (2011). Weryfikacja wyników integracji podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze kraju ze stacjami referencyjnymi systemu ASG-EUPOS. Wrocław, 30.11.2011. Raport dla GUGiK Warszawa.

Deakin, R.E. (1998). 3D Coordinate transformations. Survey. Land Inf. Systems. 58, 4, pp. 223–234.

Deutsch, R. (1965). Estimation Theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.

Jaworski, L. (2011). Zintegrowanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski ze stacjami referencyjnymi systemu ASG-EUPOS ETAP IV. Opracowanie i wyrównanie obserwacji GNSS. Raport CBK dla GUGiK, lipiec 2011, Warszawa (Pomiary wykonane przez konsorcjum firm geodezyjnych).

Hausbrandt, S. (1971). Rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. Tom I i II. Warszawa: PPWK. Transformation between the PL-ETRF89 and PL-ETRF2000 frames 19

Kadaj, R. (2001). Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych (Mapping formulas and parameters of coordinate systems). Wytyczne Techniczne G-1.10. GUGiK 2001, ISBN-83-239- 1473-7.

Kadaj, R. and Świętoń, T. (2012). TRANSPOL wersja 2.06 – program do transformacji współrzędnych i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych – metody, algorytmy i opis programu (TRANSPOL version 2.06 – a program for the transformation of coordinates and heights in the state system of spatial references – methods, algorithms and description of the program). Internet publication of GUGiK – Head of the Office of Geodesy and Cartography, www.gugik.gov.pl.

Kadaj R. (2013). Skutki metryczne zmiany układów odniesienia: PL-ETRF89 na PL-ETRF2000 oraz PLKRON86- NH na PL-EVRF2007-NH w obszarze Polski (Metric effects of change of reference systems: PL-ETRF89 on PL-ETRF2000 and PL-KRON86-NH on PL-EVRF2007-NH in the area of Poland). In conf. Sekcji Geod. Sat. Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN “Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”. AGH, Cracow, 24–27.09.2013.

Kozakiewicz, W. (1998). Wyrównanie pierwsza klasa. Geodeta, no. 2(33).

Liwosz, T., Rogowski, J., Kruczyk, M. et al. (2011). Wyrównanie kontrolne obserwacji satelitarnych GNSS wykonanych na punktach ASG-EUPOS, EUREF-POL, EUVN, POLREF i osnowy I klasy wraz z ocena wyników. Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska. Warszawa, 15.12.2011. Raport dla GUGiK Warszawa.

Watson, G.A. (2006). Computing Helmert transformation. J. Comput. Appl. Math., 197, 387–394.

Zawadzki, J. (2011). Metody geostatyczne (Geostatic methods).Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Date

2021.09.30

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/gac.2021.136680
×