Details

Title

O drugiej części VIII tomu czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2020

Volume

Tom 8

Numer

Część 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

5-8

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Date

2020.09.21

Type

Wprowadzenie / Introduction

Identifier

ISSN 2300 - 4711

Source

Filozofia i Nauka; 2020; Tom 8; Część 2; 5-8
×