Details

Title

Filozoficzne problemy nauk biologicznych w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leszka Kuźnickiego. Wprowadzenie do bloku

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2019

Volume

Tom 7

Numer

Część 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

11-18

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Date

2019.11.12

Type

Artykuł biograficzny / Biographical article

Identifier

ISSN 2300 - 4711

Source

Filozofia i Nauka; 2019; Tom 7; Część 2; 11-18
×