Details

Title

Use of the Natural Potential of the Communes of Szczecin Metropolitan Area(SOM) in Development Strategies

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 186 Rola wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

Authors

Keywords

Natural potential ; quality of life ; regional development ; regional policy ; Szczecin Metropolitan Area ; tourism

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

196-207

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.01.02

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×