Details

Title

Specustawa of Housing. Determinant of Spatial Chaos in Metropolitan Areas?

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 186 Rola wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

Authors

Keywords

Residential investment ; special law ; spatial policy

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

120-128

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.01.02

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×