Details

Title

Cracow – Metropolis in Europe and in the World

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 186 Rola wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

7-8

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.01.02

Type

Wprowadzenie / Introduction

Identifier

ISSN 0079-3507
×