Details

Title

Representations of the United States in 19th-Century Warsaw Press. A review of Anna Stocka, "Oblicza Ameryki. Stany Zjednoczone w świetle prasy warszawskiej z lat 1865–1877" [ Faces of America: The United States in the Warsaw Press, 1865–1877], Oświęcim 2016

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2018

Volume

t.21

Issue

z.4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

141-148

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2019.01.08

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2018; t.21; z.4; 141-148
×