Details

Title

Changes in Metaphor Comprehension in Children

Journal title

Polish Psychological Bulletin

Yearbook

2009

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee for Psychological Science PAS

Date

2009

Identifier

DOI: 10.2478/s10059-009-0015-1 ; ISSN 0079-2993

Source

Polish Psychological Bulletin; 2009; No 4

References

Blasko D. (1999), Only a tip of the iceberg: who understands what about metaphor?, Journal of Pragmatics, 31, 1675. ; Brisard F. (2001), Processing unfamiliar metaphors in self-paced reading task, Metaphor and Symbol, 16, 1-2, 87. ; Ciechanowicz A. (1981), Ewolucja skojarzeniowej struktury pola semantycznego wyrazów u dzieci w wieku od 2 do 15 lat. ; Chiappe D. (2003), Reversibility, aptness, and the conventionality of metaphors and similes, Metaphor and Symbol, 18, 2, 85. ; Dryll, E. M. (2006). The development of abilities of metaphor comprehension. MA thesis, under supervision of Barbara Bokus, Faculty of Psychology, University of Warsaw. ; Dryll E. (2007), Badanie pól semantycznych jako metoda ustalania znaczeń metafor. [Exploring semantic fields as a method of establishing the meanings of metaphors], null. ; Gąsiorek K. (1995), Językowy obraz świata dzieci i młodzieży. ; Gentner D. (2001), Convention, form and language processing, Metaphor and Symbol, 16, 3-4, 223. ; Gineste M. (2000), Emergence of features in metaphor comprehension, Metaphor and Symbol, 15, 3, 117. ; Glucksberg S. (2003), The psycholinguistics of metaphor, Trends in Cognitive Sciences, 7, 2. ; Gluckberg S. (2008), The Cambridge handbook of metaphor and thought. ; Gluckberg S. (2001), Inhibition of the literal: Filtering of metaphor-irrelevant information during metaphor comprehension, Metaphor and Symbol, 16, 3-4, 277. ; Haman M. (2002), Pojęcia i ich rozwój: percepcja, doświadczenie i naiwne teorie. ; Jones L. (2005), Metaphor comprehension as attributive categorization, Journal of Memory and Language, 53, 110. ; Keil F. (1986), Conceptual domains and the acquisition of metaphor, Cognitive Development, 1, 73. ; Kennedy J. (1999), What makes a metaphor stronger than a simile?, Metaphor and Symbol, 14, 1, 63. ; Kittay E. (1981), Semantic Fields and the Structure of Metaphor, Studies in Language, 5, 31. ; Kliś M. (2004), Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne. ; Kubicka, D. (1987). Kształtowanie się i funkcjonowanie znaczeń przenośnych u uczniów 10-14- letnich z różnych środowisk społecznokulturowych. [Formation and functioning of non-literal meanings in 10- 14-year-old pupils from different socio-cultural environments]. (Doctoral dissertation, under the supervision of M. Przetacznik-Gierowska, Jagiellonian University, 1987). Kraków. ; Kubicka D. (2005), Myślenie metaforyczne i jego uwarunkowania u dzieci w wieku od 4 do 10 lat. [Metaphorical thinking and it's conditions in 4-10 year olds], Studia Psychologiczne, 43, 2, 59. ; Ricoeur P. (1978), Metaphorical process as cognition, imagination, and feeling, Critical Inquiry, 5, 1, 143. ; Ricoeur P. (1984), Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażanie i odczuwanie [The metaphorical process as cognition, imagination, feeling], Pamiętnik Literacki, 75, 2, 267. ; Ritchie D. (2003), Categories and similarities: a note on circularity, Metaphor and Symbol, 18, 1, 49. ; Rittel T. (1995), Językowy obraz świata dzieci i młodzieży. ; Young J. (2001), Risk(ing) metaphors, Critical Perspectives on Accounting, 12, 607.
×