Details

Title

Hard Coal in the Fuel-Mix Of Poland: The Long-Term Perspective

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2016

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2016

Identifier

DOI: 10.1515/amsc-2016-0025 ; ISSN 0860-7001

Source

Archives of Mining Sciences; 2016; No 2

References

Frączek (2013), The modernization of the energy sector in Poland vs Poland s energy security, Archives of Mining Sciences, 58, 301, doi.org/10.2478/amsc-2013-0021 ; Kaliski (2013), Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej na świecie w roku Polityka, Energetyczna, 16, 5. ; Szurlej (2013), Natural gas economy in the United States and European markets Gospodarka -, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 29, 77. ; Siemek (2011), Importance of LNG technology in the development of world s natural gas deposits Gospodarka -, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 27, 109. ; Olkuski (2013), Zależność Polski w zakresie importu węgla kamiennego Gospodarka -, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 29, 115. ; Gawlik (2008), Budowa i weryfikacja modelu ekonometrycznego dla określenia liniowej zależności pomiędzy kosztami pozyskania węgla a wielkością wydobycia Gospodarka -, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 24, 1. ; Kamiński (2009), The impact of liberalisation of the electricity market on the hard coal mining sector in Poland, Energy Policy, 37, 925, doi.org/10.1016/j.enpol.2008.10.027 ; Bartela (2014), Economic analysis of a supercritical coal - fired CHP plant integrated with an absorption carbon capture installation, Energy, 513, doi.org/10.1016/j.energy.2013.11.048 ; Frączek (2009), The Deregulation of Natural Gas Markets and its consequences for Gas Recipients in the EU, Archives of Mining Sciences, 54, 739. ; Grudziński (2013), Gospodarka węglem kamiennym energetycznym na międzynarodowych rynkach Atlantyku i Pacyfiku Gospodarka -, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 29, 5. ; Dostępne (2014), S Electric Power Monthly http www eia gov electricity monthly dostęp, Energy Information Administration, 20. ; Kotowicz (2011), Economic and environmental evaluation of selected advanced power generation technologies Proceedings of the Institution of A, Mechanical Engineers Part Journal of Power and Energy, 225, 221, doi.org/10.1177/2041296710394280 ; Rychlicki (2013), Stan aktualny i prognozy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce Gospodarka -, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 29, 5. ; Janusz (2013), Aktualna sytuacja na rynku gazu ziemnego - perspektywy rozwoju Polityka, Energetyczna, 16, 33. ; Janusz (2015), Rewolucja łipkowa a zmiany na rynku gazu skroplonego Gospodarka -, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 31, 5. ; Pałka (2011), Uwolnienie cen detalicznych na obecnym rynku energii elektrycznej, Rynek Energii, 129. ; Kamiński (2010), The prospects for hard coal as a fuel for the Polish power sector, Energy Policy, 38, 7939, doi.org/10.1016/j.enpol.2010.09.015 ; Grudziński (2011), Węgiel ropa gaz ziemny - analiza cen w latach Przegląd, Górniczy, 7, 2006. ; Kaliski (2012), Węgiel i gaz ziemny w produkcji energii elektrycznej Polski i UE Polityka, Energetyczna, 15, 57. ; Nagy (2011), Shale Gas in Europe : the State of the Technology - challenges and opportunities, Archives of Mining Sciences, 56, 727. ; Kaliski (2009), Wykorzystanie gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i UE - szanse i bariery, Rynek Energii, 4. ; Mokrzycki (2008), Światowe zasoby surowców energetycznych Wnioski dla Polski, Rynek Energii, 6. ; Kamiński (2011), Power generation and capacity planning modules for global energy sector models, Rynek Energii, 95, 113.
×