Details

Title

Szczelinowanie hydrauliczne próbek skalnych za pomocą wody, ditlenku węgla oraz „slickwater” . = Laboratory hydraulic fracturing tests of rock samples with water, carbon dioxide, and slickwater

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2017

Issue

No 3

Authors

Keywords

szczelinowanie hydrauliczne ; stanowisko do szczelinowania ; wytrzymałość skał na rozciąganie ; fracturing test stand ; hydraulic fracturing ; tensile rock strength

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

139-148

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

30.09.2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945

Source

Archives of Civil Engineering; 2017; No 3; 139-148
×