Details

Title

Odkształcenie plastyczności płyt wykonanych z cementowego materiału kompozytowego wzmocnionego siatką hybrydową oraz włóknami . = Deflection ductility of slabs made of hybrid mesh-and-fibre-reinforced cement-based composite

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2017

Issue

No 3

Authors

Keywords

cementowe materiały kompozytowe ; zginanie ; odchylenie ; plastyczność ; siatkobeton ; zbrojenie hybrydowe ; siatka ; włókna ; bending ; deflection ; ductility ; hybrid reinforcement ; mesh ; fibres

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

115-137

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

30.09.2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945

Source

Archives of Civil Engineering; 2017; No 3; 115-137
×