Details

Title

Symulacja reakcji sejsmicznej łączników belkowo-słupowych wykonanych z betonu zbrojonego z dostosowaniem powierzchni NURBS . = Simulation of seismic response of reinforced concrete beam-column joints with NURBS surface fitting

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2017

Issue

No 3

Authors

Keywords

krzywa B-sklejana ; NURBS ; powierzchnia reakcji sejsmicznej (SRS) ; łącznik RC ; model analityczny ; algorytm genetyczny ; właściwości tektoniczne ; B-spline ; NURBS ; seismic response surface (SRS) ; RC joint ; analytical model ; genetic algorithm ; tectonic characteristics

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

71-84

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

30.09.2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945

Source

Archives of Civil Engineering; 2017; No 3; 71-84
×