Details

Title

Plan i symulacja projektu klimatyzacji w szpitalu, na podstawie obliczeniowej mechaniki płynów . = Design and simulation of an air conditioning project in a hospital based on computational fluid dynamics

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2017

Issue

No 2

Authors

Keywords

technologia obliczeniowa mechanika płynów ; czysta sala operacyjna ; symulacja numeryczna ; model turbulencji ; projekt inżynieryjny ; Computational fluid dynamics technology ; clean operating room ; numerical simulation ; turbulence model ; engineering design

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

23-38

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

30.06.2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945

Source

Archives of Civil Engineering; 2017; No 2; 23-38
×