Details

Title

Platforma promocji i wymiany informacji via gustica (Droga smaku) – promocja turystyczna terenów wiejskich wzdłuż granicy polsko-niemieckiej
/ Via Gustica (the Path of Taste) Promotion and Information Interchange Platform: Tourist Promotion of the Rural Areas along the Polish-German Border

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 162

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 162
×