Details

Title

Recenzja książki: Prasa Królestwa Polskiego w opinii władz cenzury rosyjskiej (1901–1914). Dokumenty, wstęp, opracowanie i przekład Janusz Kostecki i Marek Tobera Oficyna Wydawnicza ASPRA–JR, Warszawa 2013, ss. 146

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2014

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2014; No 4
×