Details

Title

Problematyka prasoznawcza na IIIOgólnopolskiej Konferencji Naukowej„Niewygodne dla władzy. Ograniczaniewolności słowa na ziemiach polskich odwieku XIX do czasów współczesnych”(Toruń, 8–9 listopada 2012)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2013

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2013; No 2
×