Details

Title

„Stare” i „nowe” — czasopisma dladzieci i młodzieży. Konferencja naukowaZakładu Polonistyki Stosowanej InstytutuFilologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego(Pokrzywna, 19–20 kwietnia 2012)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2013

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2013; No 2
×