Details

Title

The Temperature Influence On The Properties Of The Fine – Grained Suspension Used In Underground Workings

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2015

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identifier

DOI: 10.1515/amsc-2015-0070 ; ISSN 0860-7001

Source

Archives of Mining Sciences; 2015; No 4

References

Lothenbach (2007), Effect of temperature on the pore solution , microstructure and hydration products of Portland cement pastes Cement and Concrete, Research, 37, 483. ; Piotrowski (2010), Odzysk odpadów drobnofrakcyjnych w górnictwie węgla kamiennego ( Utilization of fine - grained waste in underground coal mining ) No, Arch Min Sci, 12. ; Trenczek (2008), Poziom potencjalnego samozagrzewania węgla w świetle badań No, Arch Min Sci. ; Dziurzyński (2006), Fly ash suspension with CO as a new method of gob fire prevention in coalmines , New technological solutions in underground mining : International Francis Group ( Balkema Proceedings and Monographs in Engineering , Water and, Mining Forum Earth Sciences, 107. ; Dziurzyński (2014), Computer simulation of the propagation of heat in abandoned workings insulated with slurries and mineral substances No, Arch Min Sci, 3. ; Stryczek (2009), Możliwości stosowania popiołu lotnego powstającego w trakcie fluidalnego spalania węgla kamiennego w zaczynach do cementacji w wiertnictwie i pracach geotechnicznych No, Arch Min Sci. ; Plewa (2002), Fizykomechaniczne własności wieloskładnikowych mieszanin podsadzki samozestalającej ( Physical and mechanical properties of multi - component mixtures of the solidification backfill ) No, Arch Min Sci. ; Stryczek (2001), Modele reologiczne solankowych zaczynów uszczelniających z dodatkiem popiołów lotnych No, Arch Min Sci.
×