Details

Title

Numerical Study of the Hydrodynamic Efficiency of the Multi-Stage Filter Setting Technology / Studium Numeryczne Efektywności Hydrodynamicznej Otworów Eksploatacyjnych Z Zastosowaniem Wielostopniowych Selektywnych Filtrów

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/amsc-2013-0048 ; ISSN 0860-7001
×