Details

Title

Structure and Mechanical Properties of Explosive Welded Mg/Al Bimetal/ Struktura I Właściwości Mechaniczne Połączenia Uzyskanego Metodą Zgrzewania Wybuchowego Bimetalu Mg/Al

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2014

Numer

No 4 December

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Date

2014

Identifier

DOI: 10.2478/amm-2014-0270 ; ISSN 1733-3490

Source

Archives of Metallurgy and Materials; 2014; No 4 December
×