Details

Title

Myśl Schopenhauera w relacji do nauki i religii (1971)

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2013

Volume

Tom 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identifier

ISSN 2300 - 4711

Source

Filozofia i Nauka; 2013; Tom 1
×