Details

Title

Breech mechanism of a short-recoil weapon with a programmable mass separation

Journal title

Archive of Mechanical Engineering

Yearbook

2012

Volume

vol. 59

Numer

No 2

Authors

Keywords

firearm ; short barrel recoil ; breech mechanism

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

231-247

Publisher

Polish Academy of Sciences, Committee on Machine Building

Date

2012

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0004-0738, e-ISSN 2300-1895

References

Wilniewczyc P. (1958), Broń samoczynna - Wyd. ; Głowicki H. (1966), Zasady konstrukcji automatycznej broni strzeleckiej - Wyd. ; Orłow W.: Projektirowanie rakietnych i stwolnych sistiem - Maszinostrojenie 1974. ; Alfierow W.: - Konstrukcija i rascziot awtomaticzeskowo orużia - Maszinostrojenie 1977. ; Foss C. Jane's: - Armour and artillery 2007-2008, 2009-2010 - England. ; Foss C. Jane's: - Infantry weapons 2007-2008 - England. ; Surma Z. (2010), Model matematyczny podrzutu broni działającej na zasadzie odprowadzenia gazów -, Problemy Mechatroniki, 2. ; Surma Z. (2011), Niektóre wyniki badań symulacyjnych wpływu charakterystyk konstrukcyjnych karabinka automatycznego na jego odrzut i podrzut, Problemy Mechatroniki, 2. ; Ewertowski J. (2007), Analiza siły oddziaływania broni na strzelca w czasie strzału, 1. ; Frączek J. (2007), Kinematyka układów wieloczłonowych. Metody obliczeniowe. ; Ozmen D. (2009), Static, dynamic and fatigue analysis of a semiautomatic gun locking block, Engineering Failure Analysis, 16. ; Hopkins D. (1990), Modeling gun dynamics with three dimensional beam elements, null, I. ; Benzkofer P. (1993), Dynamic analysis of shoulder-fired weapons, null. ; Wilkersons S. (1993), Modeling of gun dynamic using the three-dimensional finite elements (FE) techniques, null. ; Gacek J. (2010), Wstępna analiza procesu dynamicznego oddziaływania tłoka gazowego z suwadłem dla modułowego systemu broni strzeleckiej kalibru 5,56 mm, Mechanik, 7. ; Damaziak K. (2011), Analiza możliwości wykorzystania różnych metod numerycznych w procesie projektowania układu automatyki broni strzeleckiej kalibru 5,56 mm, Mechanik, 2. ; Damaziak K. (2011), Badania wpływu zmiany parametrów masowo-bezwładnościowych podzespołu suwadła na charakterystyki kinematyczne karabinka standardowego, Mechanik, 7. ; Damaziak K. (2011), Badania sztywności materiału zderzaka suwadła w aspekcie dynamicznej odpowiedzi układu automatyki karabinka standardowego MSBS-5,56, 117. ; Headquaters U. S. Army Material Command. Engineering Design Handbook, Gun series, Automatic weapon. 1970.

DOI

10.2478/v10180-012-0012-3

×