Details

Title

Poza wspólną historią. Historycznoliterackie uwagi na mar ginesieemigracyjnej polonistycznej dydaktyki / BEYOND COMMON HISTORY: THE DIDACTICS OF POLISH STUDIES ABROAD FROM THE PERSPECTIVE OF A HISTORIAN OF POLISH LITERATURE

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2013

Numer

No 4-5

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2013

Identifier

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0077-0

×