Details

Title

The humanities and cultural theory and practice in Ryszard Nycz’s “Culture as Verb”

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2019

Numer

No 4 (355)

Authors

Keywords

cultural theory and practice ; the humanities ; the cultural process ; creativity ; Ryszard Nycz’s "Culture as Verb"

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

421-428

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2020.01.13

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0035-9602

DOI

10.24425/rl.2019.130055

×