Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 5
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

W artykule przedstawiam i krytykuję klasyczny kompatybilizm w sprawie wolności, tj. stanowisko, według którego wolne podmioty i wolne działania mogą istnieć w świecie rządzonym powszechną, bezwyjątkową przyczynowością. Twierdzę, że kompatybilizm nie rozwiązuje problemu wolności i determinizmu, tylko omija go i lekceważy. Czyni to za pomocą sztuczek semantycznych wywołujących złudne wrażenie „zgodności”.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents some new results on exogeneity in models with latent variables. The concept of exogeneity is extended to the class of models with latent variables, in which a subset of parameters and latent variables is of interest. Exogeneity is discussed from the Bayesian point of view. We propose sufficient weak and strong exogeneity conditions in the vector error correction model (VECM) with stochastic volatility (SV) disturbances. Finally, an empirical illustration based on the VECM-SV model for the daily growth rates of two main official Polish exchange rates: USD/PLN and EUR/PLN, as well as EUR/USD from the international Forex market is presented. The exogeneity of the EUR/USD rate is examined. The strong exogeneity hypothesis of the EUR/USD rate is not rejected by the data.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Autor stara się wyjaśnić, jakie konsekwencje dla moralności społecznej pociąga za sobą przyjęcie tezy, że postawy moralne wyrażają się nie tylko w słowach, ale także w postawach reaktywnych. Peter F. Strawson przyjmuje pogląd, że objawy resentymentu mogą zmienić postawy osób odpowiedzialnych za ich wywołanie. Z drugiej strony, umiemy kontrolować postawy gniewu i zniecierpliwienia w zależności od tego, jakie motywy przypisujemy sprawcom i jaką zdolność samokontroli. Wydaje się ponadto, że postawy reaktywne, choć są mniej jednoznaczne niż wypowiedzi słowne, są jednocześnie bardziej szczere i uczciwe.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

High movements of asset prices constitute intrinsic elements of financial crises. There is a common agreement that extreme events are responsible for that. Making inference about the risk spillover and its effect on markets one should use such methods and tools that can fit properly for catastrophic events. In the paper Extreme Value Theory (EVT) invented particularly for modelling extreme events was used. The purpose of the paper is to model risky assets using EVT and to analyse the transfer of risk across the financial markets all over the world using the Granger causality in risk test. The concept of testing in causality in risk was extended to Spectral Risk Measure i.e., respective hypotheses were constructed and checked by simulation. The attention is concentrated on the Chinese financial processes and their relations with those in the rest of the globe. The original idea of the Granger causality in risk assumes usage of Value at Risk as a risk measure. We extended the scope of application of the test to Expected Shortfall and Spectral Risk Measure. The empirical results exhibit very interesting dependencies.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The component of the cause for the emotional state of the person experiencing the emotion is built into the structure of the class of verba sentiendi. Most emotive verbs can be classed as P(x, q) predicates, where q is the position of the propositional argument in which the content qualifying the causal component is expressed. The syntactic characteristics of sentences (conjunctions, prepositions) often do not communicate unequivocally the causal function. This paper demonstrates the existence in languages of contextual syntactic conditions which foster the use of explicit exponents of causality (e.g., Pol. ponieważ / bo // z powodu; Bulg. защото / понеже // поради / заради / по повод), appearing in alteration with the exponents of cohesion typical of the given verb. Also brought to attention is the use in sentence structures of other lexical means serving a similar function, like Pol. wynikający / płynący; Bulg. причинен / предизвикан. In conclusion it is stated that the research which takes into account the semantic structure of the predicate allows for analyzing phenomena that are usually not included in descriptions of case government of verbs.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji