Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 4
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Jednym z parametrów, pozwalającym ocenić surowiec węglowy, jest efekt cieplny zwilżania. Wielkość ciepła zwilżania dostarcza informacji o energii powierzchniowej ciał zanurzonych w cieczy oraz ich teksturze. Znajomość ciepła zwilżania materiałów węglowych jest wykorzystywana w badaniach ich właściwości sorpcyjnych, do charakteryzowania struktury i do wyznaczania powierzchni właściwej. Zaproponowano metodę pomiaru zwilżania materiałów węglowych jako jedną z metod do oceny surowca węglowego. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono ciepło zwilżania alkoholem metylowym węgla kamiennego z kopalni Brzeszcze, węgli brunatnych z kopalni w Turowie i Bełchatowie oraz dla porównania wybrano jeden z węgli aktywnych firmy Gryfskand (WD-ekstra). Opierając się na uzyskanych wynikach obliczono powierzchnię badanych materiałów oraz entalpię immersji. Wykazano, że efekty cieplne zwilżania zależą od budowy materiału zwilżanego, zarówno od jego struktury jak i budowy chemicznej. Największe ciepło zwilżania obliczone na 1 g materiału węglowego uzyskano dla węgla aktywnego, który jest materiałem o najbardziej rozwiniętej powierzchni właściwej i największej objętości mikroporów. Jednak ciepło zwilżania nie wzrasta proporcjonalnie do wielkości powierzchni właściwej. W pracy stwierdzono, że efekty cieplne zwilżania dla węgli kopalnych maleją wraz ze wzrostem powierzchni właściwej. Dla badanych trzech próbek uzyskano zależność liniową. Wśród węgli kopalnych najwyższe efekty cieplne (ΔT) oraz ciepło zwilżania (Q) wyznaczono dla węgla brunatnego z kopalni w Bełchatowie, mimo że węgiel ten miał najsłabiej rozwiniętą strukturę porowatą. Na przykładzie tej próbki widać wyraźny wpływ procesu pęcznienia na mierzone efekty cieplne.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Maintaining railway turnout operability is crucial for ensuring railway transport safety. Electric heating of railway turnouts is a significant technical and economic issue. The classical heating is characterised by high power consumption. For this reason, research is needed to optimise the current system. This paper presents results of a numerical analysis and of experimental researches. The numerical analysis was carried out using the ANSYS software. There was conducted a numerical comparative analysis of energy loss during heating performed using two different heaters. Including the classical method and a heater thermally insulated from a rail. In the first step, heating of a working space filled with a substitute snow model was considered. The snow-covered surface area was held within the working space of the turnout. It was assumed that the snow substitute material had thermal properties approximately the same as real light snow. It was also assumed that the material is in the solid state which would not undergo a phase change. In the next step, a real snow model that included the phase change process was taken into account. The energy efficiency and heat distribution in the turnout have been analysed and compared. The experimental researches were carried out in a physical model. The results showed that the use of a contactless heater results in creating a larger area over which emitted heat affected snow in the working space. Consequently, more snow was melted around the contactless heater than the classic one. This experimental observation supported the results of the numerical analyses presented previously.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

With the use of differential scanning calorimetry (DSC), the characteristic temperatures and enthalpy of phase transformations were defined for commercial AlSi9Cu3 cast alloy (EN AC-46000) that is being used for example for pressurized castings for automotive industry. During the heating with the speed of 10oCmin-1 two endothermic effects has been observed. The first appears at the temperature between 495 oC and 534 oC, and the other between 555 oC and 631 oC. With these reactions the phase transformation enthalpy comes up as +6 J g-1 and +327 J g-1 . During the cooling with the same speed, three endothermic reactions were observed at the temperatures between 584 oC and 471 oC. The total enthalpy of the transitions is – 348 J g-1 . Complimentary to the calorimetric research, the structural tests (SEM and EDX) were conducted on light microscope Reichert and on scanning microscope Hitachi S-4200. As it comes out of that, there are dendrites in the structure of α(Al) solution, as well as the eutectic (β) silicon crystals, and two types of eutectic mixture: double eutectic α(Al)+β(Si) and compound eutectic α+Al2Cu+β.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Tests concerning EN AC 48000 (AlSi12CuNiMg) alloy phase transition covered (ATD) thermal analysis and (DSC) differential scanning calorimetry specifying characteristic temperatures and enthalpy of transformations. ATD thermal analysis shows that during cooling there exist: pre-eutectic crystallization effect of Al9Fe2Si phase, double eutectic and crystallization α(Al)+β(Si) and multi-component eutectic crystallization. During heating, DSC curve showed endothermic effect connected with melting of the eutectic α(Al)+β(Si) and phases: Al2Cu, Al3Ni, Mg2Si and Al9Fe2Si being its components. The enthalpy of this transformation constitutes approx. +392 J g-1 . During freezing of the alloy, DSC curve showed two exothermal reactions. One is most likely connected with crystallization of Al9Fe2Si phase and the second one comes from freezing of the eutectic α(Al)+β(Si). The enthalpy of this transformation constitutes approx. –340 J g-1 . Calorimetric test was accompanied by structural test (SEM) conducted with the use of optical microscope Reichert and scanning microscope Hitachi S-4200. There occurred solution's dendrites α(Al), eutectic silicon crystal (β) and two types of eutectic solution: double eutectic α(Al)+β(Si) and multi-component eutectic α+AlSiCuNiMg+β.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji