Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 118
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

The attempt was made to describe the dynamics of water masses in the southern part of the Drake Passage and the Bransfield Strait in the time period from December 1983 to January 1984. The dynamic topography at the surface (referred to 500 dbar surface) allowed to define the eastward flow of water in the Bransfield Strait and to observe, in the same region, the presence of a rather weak counter-current of the Weddell Sea origin. In the Drake Passage, a general north-eastern direction of water flow of the Bellingshausen Sea was found. In the Bransfield Strait, as well as in the Drake Passage, the relative velocities of geostrophic flow were low: 0.22 and 0.06 m s-1 respectively. The analysis of Rossby and eddy numbers and Rossby radius made it possible to regionalize the dynamic phenomena but could not be fully used for their classification.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this paper is discussed the effect of the inoculant mischmetal addition on the microstructure of the magnesium alloy AZ91. The concentration of the inoculant was increased in the samples within the range from 0.1% up to 0.6%. The thermal process was performed with the use of Derivative and Thermal Analysis (DTA). A particular attention was paid to finding the optimal amount of the inoculant, which causes fragmentation of the microstructure. The concentration of each element was verified with use of a spark spectrometer. In addition, the microstructures of every samples were examined with the use of an optical microscope and also was performed an image analysis with a statistical analysis using the NIS–Elements program. The point of those analyses was to examine the differences in the grain diameters of phase αMg and eutectic αMg+γ(Mg17Al12) in the prepared samples as well as the average size of each type of grain by way of measuring their perimeters. This paper is the second part of the introduction into a bigger research on grain refinement of magnesium alloys, especially AZ91. Another purpose of this research is to achieve better microstructure fragmentation of magnesium alloys without the relevant changes of the chemical composition, which should improve the mechanical properties.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Although the emotions and learning based on emotional reaction are individual-specific, the main features are consistent among all people. Depending on the emotional states of the persons, various physical and physiological changes can be observed in pulse and breathing, blood flow velocity, hormonal balance, sound properties, face expression and hand movements. The diversity, size and grade of these changes are shaped by different emotional states. Acoustic analysis, which is an objective evaluation method, is used to determine the emotional state of people’s voice characteristics. In this study, the reflection of anxiety disorder in people’s voices was investigated through acoustic parameters. The study is a case-control study in cross-sectional quality. Voice recordings were obtained from healthy people and patients. With acoustic analysis, 122 acoustic parameters were obtained from these voice recordings. The relation of these parameters to anxious state was investigated statistically. According to the results obtained, 42 acoustic parameters are variable in the anxious state. In the anxious state, the subglottic pressure increases and the vocalization of the vowels decreases. The MFCC parameter, which changes in the anxious state, indicates that people can perceive this situation while listening to the speech. It has also been shown that text reading is also effective in triggering the emotions. These findings show that there is a change in the voice in the anxious state and that the acoustic parameters are influenced by the anxious state. For this reason, acoustic analysis can be used as an expert decision support system for the diagnosis of anxiety.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Complex analysis ofgeomorphological glacial processes in forefields of retreating glaciers in the southern Bellsund region was undertaken. Field studies and archival cartographic materials indicate continued glacial retreat, at least since the turn of the 19th and 20th centuries. Its average present rate of about 20 m/y is rather high and no moraine ridges are formed, except for the fluted moraines. Forefields of large glaciers are characterized by typical relief and sediments of frontal deglaciation only. Intensity and extent of glacial forefield remodelling depends mainly on activity ablation waters. At present glaciofluvial erosion predominates.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Culture supernatant containing laccase produced by Cerrena unicolor strain was used to examine laccase partitioning between phases in an aqueous two-phase system. The investigated system consisted of polyethylene glycol 3000 and sodium phosphate buffer adjusted to pH = 7. Influence of several parameters on partitioning was measured, including phase forming components’ concentrations, tie line lengths, phase volume ratio, supernatant dilution, process temperature and halogen salt supplementation. Partitioning coefficients up to 78 in the bottom phase were achieved with yields of over 90%. Tie line length and phase volume ratio had significant effect on enzyme partitioning.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Kopalnia nie może funkcjonować bez systemów monitoringu środowiska oraz podstawowych maszyn i urządzeń górniczych. Eksploatacja urobku w kopalni zależna jest w dużym stopniu od prawidłowo funkcjonujących maszyn i urządzeń górniczych oraz akceptowalnych technicznych warunków środowiskowych występujących w wyrobiskach podziemnych. Systemy monitoringu w kopalni podziemnej to przede wszystkim systemy telemetryczne i gazometryczne. W pierwszej części artykułu przedstawiono typowe struktury systemów gazometrycznych eksploatowanych w polskich kopalniach podziemnych. Obowiązujące przepisy zaliczają te systemy do tzw. systemów bezpieczeństwa zakładu górniczego. Przedstawiono ilościowe zestawienie rodzajów central i ilości linii teletransmisyjnych eksploatowanych w tych systemach. Systemy monitoringu maszyn i urządzeń górniczych są istotnym elementem sprawnego zarządzania kopalnią, gdyż wpływają na bezpieczeństwo pracy i zwiększają czas efektywnego wykorzystania sprzętu. W drugiej części artykułu zestawiono wybrane systemy monitoringu maszyn i urządzeń górniczych, stosowane obecnie w dyspozytorniach zakładowych. Zwrócono uwagę na te systemy monitoringu, które stanowią tylko oprogramowanie narzędziowe, jak również i te, w których dodatkowo wykorzystuje się dedykowane dla tych systemów rozwiązania teleinformatyczne, sprzętowe czy narzędzia pomiarowe. W układzie tabelarycznym zestawiono rodzaje systemów monitoringu, jak i preferowane dla nich układy technologiczne stosowane kopalniach podziemnych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The complexity of the phenomena associated with the course of the cognitive processes that determine an efficient learning, excludes the possibility of collecting knowledge in other ways than neuronal-information. It excludes also possibilities of interpreting it, in other ways than with use of respectively formalized cognitive models. The presented paper is a kind of summary of the latest achievements in this field.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W ostatnich latach KWK Budryk udostepniła poziom 1300 m, gdzie znajduje się około 160 mln ton węgla, w tym około 120 mln ton węgla koksowego typu 35. Podjęto zadanie kompleksowej modernizacji Zakładu Wzbogacania Węgla. W artykule przedstawiono modernizację układów przesiewania, klasyfikacji i odwadniania węgla w Zakładzie Wzbogacania Węgla KWK Budryk i wdrożenie przesiewaczy firmy PROGRESS ECO sp. z o.o. sp.k. W projekcie modernizacji określono następujące wymagania techniczne dotyczące wszystkich przesiewaczy w projekcie rozbudowy Zakładu Przeróbczego KWK Budryk: - przesiewacze wibracyjne o napędzie typu liniowego z jednostką napędową umieszczoną na belce napędowej przesiewacza w postaci generatorów drgań; - napędy przesiewaczy wyposażone w urządzenie rozruchowo-hamujące; - zastosowanie łożysk głównych napędu przesiewacza o nominalnym okresie eksploatacji wynoszącym co najmniej 40 000 roboczogodzin; - wszystkie powierzchnie robocze wykonane z materiałów o wytrzymałości dla nadawy o uziarnieniu do 80 mm i odporności na ścieranie; listwy boczne oraz sita umocowane w sposób zapewniający bezawaryjną pracę, a jednocześnie łatwą i szybką wymianę; - osłony z blachy nierdzewnej; - burty boczne, belki oraz inne elementy do nich montowane połączone śrubami z zastosowaniem systemu zabezpieczającego przed korozją szczelinową oraz rozłączaniem się elementów; - zastosowanie systemu monitorowania i wizualizacji parametrów pracy, tj.: - skoku rzeszota, - temperatury pracy łożysk i stanu ich zużycia. Dostarczono trzy rodzaje przesiewaczy: - przesiewacze PWP1-1Z-2,8x6,0 realizujące alternatywnie procesy odmulania lub odsiewania, - przesiewacze PWP1-2,4x6,0 realizujące procesy odmulania, - przesiewacze PWP1-2,0x6,0 realizujące proces klasyfikacji.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Accurate demagnetization modelling is mandatory for a reliable design of rare-earth permanent magnet applications, such as e.g. synchronous machines. The magnetization of rare-earth permanent magnets requires high magnetizing fields. For technical reasons, it is not always possible to completely and homogeneously achieve the required field strength during a pulse magnetization, due to stray fields or eddy currents. Not sufficiently magnetized magnets lose remanence as well as coercivity and the demagnetization characteristic becomes strongly nonlinear. It is state of the art to treat demagnetization curves as linear. This paper presents an approach to model the nonlinear demagnetization in dependence on the magnetization field strength. Measurements of magnetization dependent demagnetization characteristics of rare-earth permanent magnets are compared to an analytical model description. The physical meaning of the model parameters and the influence on them by incomplete magnetization are discussed for different rare-earth permanent magnet materials. Basically, the analytic function is able to map the occurring magnetization dependent demagnetization behavior. However, if the magnetization is incomplete, the model parameters have a strong nonlinear behavior and can only be partially attributed to physical effects. As a benefit the model can represent nonlinear demagnetization using a few parameters only. The original analytical model is from literature but has been adapted for the incomplete magnetization. The discussed effect is not sufficiently accurate modelled in literature. The sparse data in literature has been supplemented with additional pulsed-field magnetometer measurements.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Reliable, remote pulse rate measurement is potentially very important for medical diagnostics and screening. In this paper the Videoplethysmography was analyzed especially to verify the possible use of signals obtained for the YUV color model in order to estimate the pulse rate, to examine what is the best pulse estimation method for short video sequences and finally, to analyze how potential PPG-signals can be distinguished from other (e.g. background) signals. The presented methods were verified using data collected from 60 volunteers.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper aims to characterize and interpret the trends in reserves, resources, and mine production of diatomite in the Czech Republic in last two decades. With more than 2.4 million tonnes of total reserves, 1.6 million tonnes of exploitable (recoverable) reserves, and average annual production of 35 kt, diatomite is not one of the key industrial minerals of the Czech Republic, which ranks among the top 10 European producers. Historical diatomite deposits were situated within the Cheb Basin, where the Holocene Hájek diatomite deposit was abandoned in 1955 because of the establishment of the Soos National Natural Monument. The group of Tertiary diatomite deposits situated in the Central Bohemian Upland ceased extraction when the last deposit (Kučlín) was abandoned in 1966 after depletion of reserves. The last group of diatomite deposits is located within the Southern Bohemian basins, where the last productive deposit, Borovany-Ledenice, is situated. Miocene diatomites are extracted by open pit mining there. Production of crude diatomite varied from 0 to 83 kt, with an average of 35 kt, between 1999 and 2018 according to stockpiles. Raw diatomite is classified into two groups according to the chemical-technological properties. Better-quality diatomite (SiO2 ≥ 72%, Al2O3 ≤ 15%, Fe2O3 < 2.4%, bulk density 450 kg/m3, loss on ignition < 8%) is processed for filtration in the food industry (brewery, wine, and raw fruit juices). Material with lower quality is used in combination with bentonite to prepare cat litter products.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

A technology that utilizes penetrating rays is one of the oldest nondestructive testing methods. Nowadays, the process of radiogram analysis is performed by qualified human operators and automatic systems are still under development. In this work we present advanced algorithms for automatic segmentation of radiographic images of welded joints. The goal of segmentation of a radiogram is to change and simplify representation of the image into a form that is more meaningful and easier to analyse automatically. The radiogram is divided into parts containing the weld line, image quality indicators, lead characters, and possible defects. Then, each part is analysed separately by specialized algorithms within the framework of the Intelligent System for Radiogram Analysis.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Sterowanie procesów technologicznych wzbogacania węgla odbywa się w obecności licznych zakłóceń. Zatem jednym z podstawowych zadań układów regulacji procesów wzbogacania węgla jest stabilizacja parametrów jakościowych na zadanym poziomie. Istotnym problemem jest wybór regulatora odpornego na różnorodne zakłócenia. Niemniej ważnym zagadnieniem w regulacji procesu jest dobór nastaw regulatora. W wielu metodach doboru nastaw regulatora wykorzystuje się charakterystyki dynamiczne sterowanego procesu (model dynamiczny obiektu sterowania). Na podstawie badań stwierdzono, że dynamika wielu procesów wzbogacania węgla może być przedstawiona za pomocą modelu o właściwościach elementu inercyjnego z opóźnieniem czasowym. Identyfikacja parametrów obiektu (w tym stałej czasowej) w warunkach przemysłowych realizowana jest zwykle w trakcie normalnej eksploatacji (z oddziaływaniem zakłóceń), tym samym wyznaczone parametry modelu dynamicznego mogą się różnić od wartości rzeczywistych procesu. Układ regulacji z nastawami regulatora dobranymi na podstawie takiego modelu może nie spełniać założonych wymagań jakości regulacji. W artykule przeprowadzono analizę wpływu zmian parametrów modelu obiektu na przebieg wielkości regulowanej. Dla nastaw regulatora wyznaczonych według parametrów T i τ przeprowadzono badania na obiekcie o parametrach różniących się w pewnym zakresie. W badaniach zastosowano analizę wrażliwości. Przedstawiono analizę wrażliwości dla trzech metod doboru nastaw regulatora PI układów regulacji procesów wzbogacania węgla charakteryzujących się właściwościami dynamicznymi obiektu inercyjnego z opóźnieniem. Rozważania przeprowadzono dla różnych parametrów obiektu, na podstawie odpowiedzi układu regulacji dla stałej wartości wielkości zadanej. W podsumowaniu dokonano oceny rozpatrywanych metod doboru w odniesieniu do wybranych wskaźników jakości regulacji.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article proposes a model describing the nature of associative processes as diagnostic cues for formulating attitudes and judgments. The assumption of the model is that attitudes, judgments and behaviours are based on how people selectively activate, interpret and integrate previously associated signals (selectively limiting the excess of information from both the senses and from our immediate environment). The model specifies which factors hinder or facilitate the formulation of associations between diagnostic signals and how it translates into attitudes, judgments and behaviours. To test the predictions derived from this model, we first showed that linguistic cues of diminutives can indicate physical properties – they were associated with the belief that the described objects were smaller but also worse or less valuable. The second line of research dealt with embodied moral judgments – we demonstrated that the usage of a hand over heart gesture led to more honest behaviour, an increase in judgments of honesty but also reduced tendency to lie for one's own profit. Our findings also suggest that using “standing at attention” body manipulation increased participants' submissiveness to the experimenter and their obedience to norms. This pattern of results suggests that the described model integrates perspectives of embodied cognition and social cognition, documenting the cognitive mechanism needed to formulate and adjust attitudes and judgments.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The main purpose of the presented research is to investigate the partial discharge (PD) phenomenon variability under long-term AC voltage with particular consideration of the selected physical quantities changes while measured and registered by the acoustic emission method (AE). During the research a PD model source generating surface discharges is immersed in the brand new insulation mineral oil. Acoustic signals generated by the continuously occurred PDs within 168 hours are registered. Several qualitative and quantitative indicators are assigned to describe the PD variability in time. Furthermore, some longterm characteristics of the applied PD model source in mineral oil, are also presented according to acoustic signals emitted by the PD. Finally, various statistical tools are applied for the results analysis and presentation. Despite there are numerous contemporary research papers dealing with long-term PD analysis, such complementary and multiparametric approach has not been presented so far, regarding the presented research. According to the presented research from among all assigned indicators there are discriminated descriptors that could depend on PD long-term duration. On the grounds of the regression models analysis there are discovered trends that potentially allow to apply the results for modeling of the PD variability in time using the acoustic emission method. Subsequently such an approach may potentially support the development and extend the abilities of the diagnostic tools and maintenance policy in electrical power industry.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this paper methods and their examination results for automatic segmentation and parameterization of vessels based on spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT) of the retina are presented. We present three strategies for morphologic image processing of a fundus image reconstructed from OCT scans. A specificity of initial image processing for fundus reconstruction is analysed. Then, the parameterization step is performed based on the vessels segmented with the proposed algorithm. The influence of various methods on the vessel segmentation and fully automatic vessel measurement is analysed. Experiments were carried out with a set of 3D OCT scans obtained from 24 eyes (12 healthy volunteers) with the use of an Avanti RTvue OCT device. The results of automatic vessel segmentation were numerically compared with those prepared manually by the medical doctor experts.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The general objective of this research has been to identify the factors and conditions of migration of CaCO3 within glaciers and their marginal zones in Svalbard . Special attention has been paid to the cryochemical processes responsible for precipitation of calcium carbonate in icing (naled ice) formed near fronts of polythermal glaciers during winter. Estimates of the importance of those processes in respect of the general mineral mass transfer in the glacier system are attempted here. Field studies concerning the carbonate contents in proglacial sediments and icing fields were carried out in the Werenskioldbreen and the Elisebreen basins (S and NW Spitsbergen respectively). A functional model of CaCO3 migration in a glacier system is proposed which indicates the various paths of the mineral mass flow. Considerations on intensity of glacial processes permitted quantitative estimation of the particular components in respect to the Werenskioldbreen basin. Cryochemical processes do not appear to be of overriding importance in such migration but, clearly, they play a specific role in retaining CaCO3 in the proglacial zone on land. The crystalline forms present in the icings, which have many lattice defects, are very easily re-dissolved or removed by wind.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article presented some critical remarks relating to the understanding of the panen-theism as a postmodern revelation, proposed by David Ray Griffin in his book Panentheism and Scientific Naturalism. Rethinking Evil, Morality, Religious Experience, Religious Pluralism, and the Academic Study of Religion. The main objection relates to the question that the American philosopher and theologian presents the philosophical, not theological conception of revelation. In addition he used the assumptions taken from process philosophy of A.N. Whitehead to construct this conception. The result of these assumptions is a new and original understanding of postmodernism. According to these assumptions panentheism is a conception that reflects properly the God-world relationship. Moreover, panentheism, as Griffin said, avoids mistakes of classical theism and extremes of early and late modernity. This panentheism is an integral part of naturalismppp. Griffin’s attempt to equate panentheism and revelation is based on the interaction recognized by him between God and the world. It manifests in the religious experiences and in the human drive to discover truth, which is, as Griffin said, a divinely-instilled drive. Process panentheism is the attempt to reconcile this revelation with the revelation that comes to us through the Abrahamic and other the-istic traditions. But it is difficult to accept that the revelation that comes to us from these religions, especially the revelation realized in Jesus Christ, gave rise to the recognition of the God-world relationship in terms of panentheism proposed by process theology
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The mathematical model and numerical simulations of the solidification of a cylindrical shaped casting, which take into account the process of filling the mould cavity by liquid metal and feeding the casting through the riser during its solidification, are presented in the paper. Mutual dependence of thermal and flow phenomena were taken into account because have an essential influence on solidification process. The effect of the riser shape on the effectiveness of feeding of the solidifying casting was determined. In order to obtain the casting without shrinkage defects, an appropriate selection of riser shape was made, which is important for foundry practice. Numerical calculations of the solidification process of system consisting of the casting and the conical or cylindrical riser were carried out. The velocity fields have been obtained from the solution of momentum equations and continuity equation, while temperature fields from solving the equation of heat conductivity containing the convection term. Changes in thermo-physical parameters as a function of temperature were considered. The finite element method (FEM) was used to solve the problem.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The accurate prediction of iron losses has become a prominent problem in electromagnetic machine design. The basis of all iron loss models is found in the spatial field-locus of the magnetic flux density (B) and magnetic field (H). In this paper the behavior of the measured BH-field-loci is considered in FEM simulation. For this purpose, a vector hysteresis model is parameterized based on the global measurements, which then can be used to reproduce the measurement system and obtain more detailed insights on the device and its local field distribution. The IEM has designed a rotary loss tester for electrical steel, which can apply arbitrary BH-field-loci occurring during electrical machine operation. Despite its simplicity, the proposed pragmatic analytical model for vector hysteresis provides very promising results.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this paper, aluminium alloy of grade ADC-12 was considered as a base metal and chromium carbide (Cr3C2) particles were reinforced through friction stir process. A detailed analysis of mechanical property and metallurgical characterization studies were performed to evaluate the surface composite. Remarkable changes were observed in the developed composite due to the mechanical force produced by the stir tool with an increase in hardness. The metallurgical investigation infers that the presence of silica in ADC-12 alloys has undergone mechanical fracture and long needle structure changed to reduced size. On the other hand, at higher tool rotational speed, the uniform distribution of hard particles was confirmed through SEM micrographs. Thus the modified surface composite has produced good mechanical property with high metallurgical qualities.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The study presents the results of laboratory testing of the phenomenon of cracking in the process of cross rolling. A new method of determining the critical value of the damage function was developed, in which a disc-shaped sample is subjected to rotational compression in a channel. In this method the Mannesmann effect was used. The laboratory tests were conducted for C45, 50HS and R260 grade steel in the temperature range 950°C-1150°C. In order to research various methods of simulating the phenomenon of cracking in the process of cross rolling, physical modelling was also employed. The model material was commercial plasticine, cooled to the temperature 0°C-20°C. Comparing the test results for both the real and model material allowed one to determine the range of the forming temperature for the model material, in which the cracking process is similar to the case of the real material.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The computing performance optimization of the Short-Lag Spatial Coherence (SLSC) method applied to ultrasound data processing is presented. The method is based on the theory that signals from adjacent receivers are correlated, drawing on a simplified conclusion of the van Cittert-Zernike theorem. It has been proven that it can be successfully used in ultrasound data reconstruction with despeckling. Former works have shown that the SLSC method in its original form has two main drawbacks: time-consuming processing and low contrast in the area near the transceivers. In this study, we introduce a method that allows to overcome both of these drawbacks. The presented approach removes the dependency on distance (the “lag” parameter value) between signals used to calculate correlations. The approach has been tested by comparing results obtained with the original SLSC algorithm on data acquired from tissue phantoms. The modified method proposed here leads to constant complexity, thus execution time is independent of the lag parameter value, instead of the linear complexity. The presented approach increases computation speed over 10 times in comparison to the base SLSC algorithm for a typical lag parameter value. The approach also improves the output image quality in shallow areas and does not decrease quality in deeper areas.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the results of investigations concerning the influence of gray cast iron modification on free vibration frequency of the disc casting. Three different chemical composition melts of gray cast iron were prepared in induction furnace. During gravity casting 0.05% and 0.3% mass of the Inolate modifier was added on stream of metal for changing graphite flakes in castings. Sound signal vibration of cast iron sample was registered by means on microphone for free vibration frequency measurements. Decreasing of free vibration frequency of modified cast iron in comparison with non modified castings was observed. Higher contents of modifier causes more decreasing of free vibration frequency. Cast iron with smaller contents of carbon and silicon have higher free vibration frequency in comparison with eutectic composition cast iron. Hardness of examined cast iron is lower when the more modifier is added during modification process. Free frequency is smaller with smaller Brinell hardness of disc casting. It was concluded that control of free vibration frequency of disc castings by means of chemical composition and modification process can improved comfort and safety of working parts.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the results of preliminary research on the application of olivine moulding sands with hydrated sodium silicate containing 1.5 % wt. of binder to perform ecological casting cores in hot-box technology using a semi-automatic core shooter. The following parameters were used in the process of core shooting: initial shot pressure of 6 bar, shot time 3 s, the temperature of the corebox: 200, 250 and 300 °C and the core curing time: 30, 60, 90, 120 and 150 s. The matrix of the moulding mixture was olivine sand, and the binder of the sandmix was commercial, unmodified hydrated sodium silicate with molar module SiO2/Na2O of 2.5. In one shot of the automatic core-shooter were formed three longitudinal specimens (cores) with a dimensions 22.2×22.2×180 mm. The samples obtained in this way were subjected to the assessment of the influence of the shooting parameters, i.e. shooting time, temperature and curing time in core-box, using the following criteria: core box fill rate, mechanical strength to bending Rg U, apparent density, compaction degree and susceptibility to friability of sand grains after hardening. The results of trials on the use of olivine moulding sands with hydrated sodium silicate (olivine SSBS) in the process of core shooting made it possible to determine the conditions for further research on the improvement of inorganic hot-box process technology aimed at: reduction of the heating temperature and the curing time. It was found that correlation between the parameters of the shooting process and the bending strength of olivine moulding sands with sodium silicate is observed.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji