Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 1
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Artykuł poświęcony jest zjawisku porzucania marynarzy przez ich pracodawców morskich. Kwestia ta od kilku lat jest przedmiotem zainteresowania dwóch organizacji międzynarodowych: Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) i Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Wydały one w tej materii wspólne wytyczne - ponieważ nie mają one jednak charakteru wiążącego, armatorzy nadal naruszają prawa marynarzy. Spektakularnym przykładem takiego naruszenia jest przedstawiona w artykule sprawa statku “Olga J ”. Przypadek ten jest charakterystyczny dla współczesnej żeglugi, gdyż statek był własnością spółki zarejestrowanej w Belize, czarterowany był przez armatora cypryjskiego, a podnosił banderę Hondurasu. Załoga międzynarodowa: kapitan Grek, marynarze z Ghany, Wysp Zielonego Przylądka i Senegalu. Statek zatrzymany w bułgarskim porcie Burgas, początkowo przez PSC, następnie aresztowany przez władze bułgarskie. Kapitan porzucił załogę, zostawiając ją bez środków do życia, doszło do incydentów z władzami bułgarskimi. Członkowie załogi przez kilka lat starali się o pomoc w różnych organizacjach, w tym w związkach zawodowych. Wreszcie próbowali wykorzystać przepisy o ochronie praw człowieka. Autor przedstawia reperkusje prawne z tym związane.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more