Search results

Filters

  • Journals
  • Date

Search results

Number of results: 6
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

W literaturze przedmiotu kobiety świadczące usługi seksualne opisywane są przede wszystkim z dwóch perspektyw: jako bezwolne ofiary, które nie potrafią kierować swoim życiem lub zdecydowanie rzadziej, jako świadome podmioty, podejmujące decyzję o takim sposobie zarobkowania. W artykule te dwie perspektywy zostaną zestawione z doświadczeniami kobiet, które swoje zaangażowanie w usługi seksualne postrzegają w kategoriach zaradności. Zaprezentowane zostaną podtypy zaradności wyróżnione podczas analizy danych. Opisany zostanie także ambiwalentny charakter tak rozumianej zaradności, w której duma z faktu radzenia sobie w życiu splata się nierzadko z poczuciem wstydu i lęku, wynikających ze świadomości negatywnego odbioru społecznego. Bazę empiryczną artykułu stanowią 52 wywiady swobodne z kobietami świadczącymi usługi seksualne w agencjach towarzyskich, poddane analizie za pomocą procedur metodologii teorii ugruntowanej.
Go to article

Abstract

An initial assessment of the effectiveness of cast iron inoculation, performed by the method of impulse introducing the master alloy into cast iron, is presented. The experiment was concerned with the hypoeutectic gray cast iron inoculated with either the Alinoc or the Barinoc master alloy by means of an experimental device for pneumatic transportation. Examinations involved pneumatic injection of the powdered inoculant carried in a stream of gaseous medium (argon) into the metal bath held in the crucible of an induction furnace. It was found that the examined process is characterised by both high effectiveness and stability.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more