Details

Title

Quality of coal from exploited seams in Lw “Bogdanka” S.A. (Lublin Coal Basin) / Jakość Węgla Eksploatowanych Pokładów W Lw „Bogdanka” S.A. (Lubelskie Zagłębie Węglowe)

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

DOI

10.2478/v10269-012-0034-y

×