Details

Title

Variability anisotropy of mineral deposits parameters and its impact on resources estimation – a geostatistical approach / Anizotropia Zmienności Parametrów I Jej Wpływ Na Szacowanie Zasobów W Ujęciu Geostatystycznym

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

DOI

10.2478/v10269-012-0037-8

×